Вирускорона COVID-19 Швајцарска Онлине мапа

Ажуриран 07-07-2020. Подаци Центра за системску науку и инжењеринг (ЦССЕ) на Универзитету Јохнс Хопкинс (ЈХУ)