โควิด-19 COVID-19 ประเทศเดนมาร์ก แผนที่ออนไลน์

อัปเดต 05-08-2020. ข้อมูลโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ (CSSE) ที่ Johns Hopkins University (JHU)