โควิด-19 COVID-19 ประเทศฝรั่งเศส แผนที่ออนไลน์

อัปเดต 14-07-2020. ข้อมูลโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ (CSSE) ที่ Johns Hopkins University (JHU)