โควิด-19 COVID-19 ประเทศเยอรมนี แผนที่ออนไลน์

อัปเดต 11-07-2020. ข้อมูลโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ (CSSE) ที่ Johns Hopkins University (JHU)