โควิด-19 COVID-19 ประเทศนอร์เวย์ แผนที่ออนไลน์

อัปเดต 17-11-2020. ข้อมูลโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ (CSSE) ที่ Johns Hopkins University (JHU)