โควิด-19 COVID-19 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แผนที่ออนไลน์

อัปเดต 07-07-2020. ข้อมูลโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ (CSSE) ที่ Johns Hopkins University (JHU)